Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har afgjort to sager, hvor forbrugerne havde købt henholdsvis et hotelophold samt en koncertpakke, der blev aflyst som følge af coronarestriktionerne. I begge tilfælde bestemte ankenævnet, at forbrugerne skulle have deres penge igen. Arkivfoto: Henrik Baumgarten.

Ankenævn støtter forbrugere ved coronaaflysninger

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har afgjort to sager, der blev aflyst som følge af coronarestriktioner. I begge tilfælde fik forbrugerne medhold og har krav på at få pengene tilbage.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har afgjort to sager, hvor forbrugerne havde købt henholdsvis et hotelophold samt en koncertpakke, som blev aflyst som følge af coronarestriktionerne.

”Hvis et hotelophold eller arrangement bliver aflyst, vil muligheden for at få pengene retur altid afhænge af en konkret vurdering. Noget af det, der lægges vægt på, er, om der er udmeldt restriktioner for perioden, hvor det skulle være holdt, og hvad der i øvrigt fremgår af aftalen med virksomheden,” siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann, i en pressemeddelelse.

I begge sager fik forbrugerne medhold i, at de havde krav på at få deres penge tilbage. Afgørelserne baserer sig på de konkrete omstændigheder i de to sager, og ud over ovenstående har ankenævnet set på, hvilke løsninger virksomhederne tilbød forbrugerne.

Grænser for hvor langt arrangementer kan rykkes
”Hvis virksomheden er nødt til at flytte et arrangement eller ophold som følge af coronarestriktioner, så afgør en konkret vurdering af situationen, hvad forbrugerne har krav på,” siger Susanne Aamann og fortsætter:

”Hvis man har købt et værdibevis, som man er forhindret i at bruge på grund af restriktionerne, er udgangspunktet, at man efterfølgende får en rimelig frist til at indløse det i. Omvendt kan der ved arrangementer være grænser for, hvor langt ud i fremtiden de kan rykkes, før forbrugeren skal have pengene igen. Det er disse sager gode eksempler på.”

I den ene sag havde forbrugeren købt et værdibevis til et hotelophold inklusiv fireretters vinmenu den 18–19. marts 2020.

Opholdet blev aflyst som følge af, at restauranter og caféer blev lukket ned på dagen for afrejsen. Forbrugeren kontaktede flere gange hotellet, som oplyste, at værdibevisets gyldighed ville blive forlænget til den 13. juni samme år.

Den 18. maj måtte restauranter og caféer åbne igen, men forbrugeren kunne ikke nå at bruge værdibeviset, inden det udløb.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme vurderede, at den nye frist ikke var rimelig, og at forbrugeren derfor havde krav på at få sine penge igen.

Koncertpakke med middag og overnatning på hotel
I den anden sag havde forbrugeren købt to koncertpakker til en koncert den 2. maj sidste år samt middag og overnatning på det hotel, hvor koncerten skulle holdes.

Arrangøren måtte imidlertid flytte koncerten et år grundet forsamlingsforbuddet. Forbrugeren ønskede sine penge retur, men det afviste arrangøren med henvisning til sine betingelser, hvor der stod, at billetten flytter med, hvis koncerten flyttes.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme fandt, at en flytning af en koncert i mere end 12 måneder måtte betragtes som en de facto-aflysning. Derfor havde forbrugeren krav på at få betalingen for billet og ophold tilbagebetalt.

Ankenævnet, der har adresse hos HORESTA, består af fem medlemmer. Forbrugerrådet, HORESTA og VisitDenmark udpeger hver et medlem. Desuden udpeges et medlem på skift af HORESTA, Danhostel og Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, afhængig af, hvilken virksomhedstype, der skal behandles klage over.

Forbrugerrådet og HORESTA udpeger i fællesskab en uvildig formand for Ankenævnet. Formanden skal opfylde de almindelige betingelser for at være dommer, fremgår det af nævnets hjemmeside.

Relaterede artikler:

Forbruger taber klage om coronaaflyst ferieboligleje

Pakkerejse-Ankenævnet afgør de første coronasager

Første sager om corona-aflysninger i ankenævnet