Tivoli Hotel & Congress Center. (Foto: Tivoli Hotel | PR)

Forbereder udbud af statslige møder og seminarer

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er ved at forberede udbuddet til den kommende millionkontrakt for møder og seminarer. SKI efterlyser dialog med branchen om udbudsmaterialet.

Hvert år køber staten og kommunerne møder, konferencer og seminarer for mange hundrede millioner kroner hos landets hoteller og konferencecentre.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) vil fra den 1. januar 2021 overtage udbuddet fra staten, hvor der bliver lavet en forpligtende aftale for staten, mens alle andre offentlige organisationer, herunder statslig selvejende, kommuner og regioner, frivilligt vil kunne anvende indkøbsaftalen.

For at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som mulig, vil SKI gerne i dialog med potentielle leverandører om udbudsdesign og udbudsmateriale, så leverandøerne på forhånd kan sikre, at den endelige aftale også er forenelig med de vilkår, der er i markedet.

Den tekniske dialog slutter den 16. august, og HORESTA opfordrer sine medlemmer til deltage i dialogen, da det er for sent at påvirke processen på et senere tidspunkt. SKI forventer at offentliggøre udbudsmaterialet i oktober i år.

Nye krav til bæredygtighed og miljø
Den kommende aftale bygger videre på den eksisterende statsaftale, der har en årlig værdi på over 200 millioner kroner. Aftalen omfatter konferencelokaler, udstyr og teknik, service, forplejning, overnatning samt adgang til diverse kontorartikler.

SKI oplyser, at der i den kommende aftale vil der være nye krav til bæredygtighed og miljø. Herudover  vil det ikke være utænkeligt, at der også vil være sundhedskrav for at undgå spredning af COVID-19. Det sidste har dog ikke været muligt at få bekræftet fra SKI på grund af ferie hos den udbudsansvarlige.

En statslig ekspertgruppe er samtidig blevet nedsat for at sikre, at sortiment, kravspecifikationer og leveringsvilkår modsvarer statens behov. I denne ekspertgruppe indgår repræsentanter fra Arbejdstilsynet, Børne- og Undervisningsministeriet, Forsvaret, Miljø- og Fødevareministeriet, Rigspolitiet samt Slots- og Kulturstyrelsen.

Inden udbuddet offentliggøres får de statslige koncernindkøbere i løbet af september mulighed for at kommentere på de centrale dokumenter.

 

Relaterede artikler:

Comwell får stærkt comeback på møder hos Staten

Scandic lander kæmpe kontrakt med den danske stat