Arbejde på jernbanenettet. (Foto: SNCF Réseau | Facebook.com | PR)

Frankrigs jernbaner: Milliardudbud er blevet afgjort

Moderniseringen af det franske jernbanenet har taget et skridt fremad, da et udbud til en værdi af 13,4 milliarder kroner er blevet afgjort. Det samlede beløb, der investeres i år, er dog større.

I øjeblikket er gennemsnitsalderen på sporene, der tilsammen udgør Frankrigs jernbanenet, henved 30 år, men det skal der laves om på i løbet af de kommende år, hvor en stor investering skal benyttes på at opgradere dele af nettet.

Midlerne stammer fra Frankrigs regering, der desuden har besluttet at øge sin investering i jernbanenettet med 1,5 milliarder euro (11,2 milliarder kroner) om året med henblik på at få fornyet og moderniseret den offentlige transport på tværs af landet.

Projektet har været undervejs i et stykke tid, og senest har det statsejede franske jernbaneselskab SNCF Réseau afviklet et udbud til en samlet værdi af 1,8 milliarder euro (13,4 milliarder kroner), hvor interesserede virksomheder har haft mulighed for at byde på fire forskellige opgaver, og nu er vinderne fundet.

Opgraderer højhastighedsstrækninger
De fire forskellige dele af det netop afgjorte udbud skal udføres i løbet af de næste syv år. Det skriver RailTech. Det drejer sig både om fornyelser af konventionelle spor samt på højhastighedsstrækninger i hele Frankrig.

Et konsortium bestående af Eiffage Rail, der er et datterselskab af den franske ingeniørvirksomhed Eiffage, og Captrain, som er beskæftiget med jernbanefragt, har vundet den del af udbuddet, som handler om at udskifte en række sporskifter på højhastighedsstrækninger ved hjælp af industrielle metoder.

En anden del af udbuddet går på, at den såkaldte ballast, som er det underlag, jernbaneskinnerne ligger på, skal udskiftes på en række højhastighedsstrækninger.

Den opgave er blevet tildelt jernbaneinfrastruktur- og -fragtselskabet Colas Rail og TSO, der er specialiseret i at vedligeholde og bygge jernbaner. Disse to selskaber har ligeledes dannet et konsortium.

Anden ballast skal også skiftes ud
Det er dog ikke kun den del af jernbanenettet, der benyttes af landets højhastighedstog, der efter planen skal have en kærlig hånd. To af delene i udbuddet handler nemlig derimod om en modernisering af de konventionelle spor.

Jernbaneselskabet ETF, der er ejet af Vinci-koncernen, skal udskifte ballasten i en række områder, hvor sporene ligge tæt, og der er høj aktivitet, mens det førnævnte konsortie dannet af Eiffage Rail og Captrain er udpeget til at udskifte ballasten på resten af de jernbanestrækninger, som er en del af udbuddet.

I løbet af i år vil SNCF Réseau desuden samlet set investere 3,2 milliarder euro (23,8 milliarder kroner) i moderniseringen af jernbanenettet. Der er planlagt 1.600 større projekter på tværs af Frankrig, hvilket vil medføre fornyelse af 1.064 kilometer skinner.


Relaterede artikler:

”Botox-program” til franske højhastighedstog

Fransk turisme ser ny tendens fra danske rejsende

Bruger 105 milliarder kroner på franske jernbaner