Sidste år modtog Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark knap 24.000 regninger direkte fra et andet EU-land, hvor et dansk EU-sygesikringskort havde dækket sundhedsbehandling. Arkivillustration: Europæiske ERV.

Husk det blå kort og rejseforsikring til sommerferien

Sommerferien betyder rejser til udlandet for mange danskere. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at huske det blå EU-sygesikringskort – og en rejseforsikring.

Med det blå EU-sygesikringskort og en rejseforsikring kan mange danskere undgå en stor regning, hvis uheldet er ude under for eksempel sommerferien.

Det blå kort dækker nødvendig behandling på offentlige behandlingssteder i de tilsluttede lande, men ikke hjemtransport og behandling på private behandlingssteder.

”Det blå EU-sygesikringskort er ikke en offentlig rejseforsikring, men en del af de rettigheder, der understøtter EU-borgernes fri bevægelighed i EU. Fordi det blå kort ikke skal ses som en forsikring, kan man ikke forvente at få dækket alle udgifter ved sygdom på en ferie – og vi anbefaler en rejseforsikring som supplement,” siger jurist og sektionsleder Metta Detlefsen Frost hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hun tilføjer: ”Som dansker vil man modtage samme behandling som personer, der er offentligt sygesikrede i det EU-land, man holder ferie i. Det kan betyde, at man selv skal betale hele eller en del af behandlingen. Det er vores erfaring, at der kan være langt til offentlige behandlingssteder i flere EU-lande, og at klinikker tæt på turisthoteller ofte er private, hvor det blå kort ikke kan bruges. Hvis man vil sikre sig mod at stå med en stor regning selv, bør man derfor også have en rejseforsikring.”

Fakta om det blå kort
Når borgere får behandling i et andet EU-land, dækket af det blå EU-sygesikringskort, sendes regningen til Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark. I 2018 modtog styrelsen knap 24.000 regninger fra et andet EU-land, hvor et dansk EU-sygesikringskort havde dækket sundhedsbehandling.

Det blå kort dækker behandling på sygehuse tilknyttet den offentlige sygesikring på de vilkår, der gælder i ferielandet. Nødvendig behandling for kronisk sygdom dækkes af det blå kort. Det er dog vigtigt at bestille tid i ferielandet i god tid.

Det blå kort dækker ikke hjemtransport eller behandling på private sygehuse eller klinikker. For at få det dækket, kan man tegne en rejseforsikring. Dækningen afhænger af policen.

Hvis man har glemt sit blå kort og derfor har betalt for behandlingen, kan man søge refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed, når man kommer hjem. Styrelsen behandler årligt omkring 4.000 ansøgninger om refusion, hvoraf cirka halvdelen har ret til refusion efter reglerne om det blå kort.

Mange blå kort udløber i år. Kortene kan fornys på borger.dk

Relaterede artikler:

Gouda udvider millionaftale med Aller Leisure

Det blå kort er en fiasko

Unge danskere undlader ferieforsikring