ID-kontrol giver problem for Øresundstog

Foto: News Øresund.

Foto: News Øresund.

Den svenske regerings krav om skærpet asylpolitik med fremvisning af gyldig legitimation, også ved køb af togbilletter, kan få store følger for trafikken med Øresundstoget.

Den svenske regering præsenterede i sidste uge en række opstramninger af den svenske asylpolitik for at reducere antallet af asylansøgere i Sverige. Et af forslagene er et forøget transportørsansvar, hvilket indebærer ID-kontrol ved køb af billetter til den kollektive trafik, som krydser den svenske grænse. Det gælder såvel tog som busser og færger over Øresund og al kontrol skal ske inden man kommer til Sverige.

Der kommer oplæg til et lovforslag om de nye regler inden jul og hurtigt skal vedtages af riksdagen. Formentlig træder de i kraft til nytår.

Hvordan transportørerne skal kræve legitimation ved billetkøb er ikke klart. Muligvis skal kontrollen ske ombord på togene inden de forlader Danmark. Der forhandles lige nu mellem Sveriges erhvervsministerium, Skånetrafikken, Øresundstog AB, Trafikverket, DSB, SJ og det danske Transportministerium for at finde en praktisk løsning, skriver News Øresund.

Ifølge avisen Sydsvenskan diskuteres tre alternativer: 1: Alle passagerer fra Sverige skal skifte tog på stationen ved Københavns Lufthavn. Herefter vender togene fra Sverige tilbage over broen. 2: Køreplanerne ændres for at give mere tid til ID-kontrol på togene inden de forlader Danmark. 3: Færre men længere tog over Øresundsbroen.