Arenaen i Verona; pressefoto fra: Arena.it

Kendt operasanger sprang fra – kunden fik erstatning

Ikke ligegyldigt, hvem der kommer med som operaguide til Verona, og det skal i alle tilfælde oplyses, hvis der sker udskiftning. Det glemte Best Travel. Sagen har været for Pakkerejse-Ankenævnet.

I flere og flere tilfælde ser man kendte navne fra kultur- og showbiz som særlige turguider på selskabsrejser og krydstogter til udlandet.

Det kan være både en populær og rigtig god ide, men det skal være navnet, som på den måde er med til at sælge turen, der også rejser med – og ikke en helt anden. Og hvis det er tilfældet, skal kunderne have det at vide, inden afrejsen.

Det er en kendelse i Pakkerejse-Ankenævnet et eksempel på. Her havde klageren købt en operarejse til Verona hos Best Travel i Hjørring for 11.310 kroner. Klageren kræver at få en ny rejse, hvor hun har mulighed for at møde den Kgl. Operasanger, som skulle have været med, men måtte sende afbud. Hvis ikke det kan lade sig gøre, er hendes krav et afslag i rejsens pris.

Kongelig Operasanger
Rejsen blev lanceret som Operarejse til Verona med kendt Kgl. Operasanger som medfølgende operaguide.

Klageren skriver blandt andet: ”Af rejseudbuddet fremgik det, at der var forskellige rejser med forskellige operaguider. Jeg sikrede mig, at min rejse var med den guide, jeg ville have til forestillingerne Tosca og Aida i Arenaen i Verona.

På busturen fra lufthavnen til hotellet, blev vi informeret om, at det ikke ville være den guide, jeg havde bestilt, men to andre. Hvilket man gik ud fra, at vi var blevet informeret om. Det var vi ikke.

De to afløsere var bestemt meget kompetente, men det var ikke det navn, jeg havde bestilt. Jeg ville gerne have vidst det, inden vi tog af sted, så jeg kunne have besluttet om jeg ville deltage.”

Best Travel skriver til Pakkerejse-Ankenævnet: ”Det er korrekt, at turen var planlagt med netop den pågældende guide. Desværre betød sygdom, at vi ganske kort før måtte tilknytter andre operaguider. Men hele programmet blev gennemført.”

Var det sygdom?
Klageren får lige en sidebemærkning med: ”At det skulle være sygdom, der var skyld i aflysningen er ikke den begrundelse, vi fik oplyst. Derimod blev vi informeret om, at han havde takket ja til et arrangement i Sverige, hvilket var grunden til, at han fandt en afløser og selv tog af sted før tiden.”

Ankenævnet finder, ”at rejsen har været behæftet med mangler, der berettiger klageren til et nedslag i prisen. Fordi klageren ikke inden afrejsen var informeret om, at den navngivende guide ikke ville deltage, og undlod at informere klageren herom.”

Derfor skal bureauet til klageren betale 1.200 kroner.

Hold hvad man lover
EFTERSKRIFT: I denne afgørelse, som i så mange andre, kan en kunde næsten altid forvente at få ret, hvis en rejse ikke indeholder, hvad der er lovet i programmet. Det kræver i sådanne sager endog en meget god undskyldning, hvis et bureau skal slippe for at give et nedslag i prisen som kompensation.

Og så vil det altid være en fordel hvis agenten på destinationen giver den samme begrundelse for afbuddet som bureauet hjemme. Hvad der var rigtigt, sygdom eller ny kontrakt i Sverige, oplyses ikke.

Relaterede artikler:

Sådan kan man også beskrive et kælderværelse

Ankenævn fortsætter med at offentliggøre navne på syndere

Rejsende kan også klage over uspecificerede rejser