5 dage i april og maj bliver der auditions for gode ideer til den danske turismebranche. Foto: VisitDenmark, Utzon Center, Bang Clemme Film.

Millionprojekt skal finde turismens x factor

I april og maj er der ”auditions” i de fem danske regioner med det nye projekt TourismX, der skal finde de bedste forslag til nytænkning på turismeområdet. 20 millioner kroner skal føre de bedste ideer ud i livet.

TourismX er et nyt landsdækkende innovationsprojekt, der skal vække turismens x factor. I projektet kan iværksættere, startups og virksomheder præsentere deres ideer til nytænkning på turismeområdet – og samtidig få sparring og rådgivning. Det sker for at styrke og inspirere den danske turistbranche.

Et dommerpanel med iværksættere, forskere og erhvervsfolk fra turismebranchen bedømmer ideerne og tilbyder rådgivning og udvikling til de personer eller grupper, hvis ideer vurderes at have størst potentiale.

TourismX-projektet tilbyder også økonomiske midler for at give de udvalgte det bedste grundlag for at føre ideer og produkter til færdige koncepter eller prototyper ud i livet. Den samlede projektsum er 20 millioner kroner baseret på bidrag fra EU, de fem danske regioner og privat medfinansiering.

Nye ideer skal give flere turister og jobs
”Det er vigtigt at udvikle og nytænke turismen. Både for at bevare interessen hos de, der allerede besøger vores turistområder – men også for at tiltrække nye gæster,” siger strategi- og udviklingschef Birthe Jørgensen fra den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme.

En af profilerne i dommerpanelet er Henrik Neelmeyer, tidligere direktør for Spies og de seneste seks år direktør for Egeskov Slot på Fyn. For ham er det afgørende, at de præsenterede ideer har kommercielt potentiale:

”Jeg har set mange eksempler på projekter igangsat udelukkende med fokus på ideen, men hvor det kommercielle har manglet. Og så lykkes det ikke at gøre ideen stærk og bæredygtig. Den kommercielle del er forudsætningen for at skabe fremdrift, vækst og arbejdspladser,” siger Henrik Neelmeyer.

Her er der auditions:
Ifølge projektets hjemmeside, toursimx.dk, er der auditions i Region Syddanmark den 19. april på Tirpitz-museet i Blåvand, i Region Midtjylland den 24. april i Ree Park i Ebeltoft, i Region Nordjylland den 25. april i Musikkens Hus i Aalborg og i Region Hovedstaden den 2. maj – stedet for sammenkomsten er endnu ikke udpeget. Der sluttes af i Region Sjælland den 4. maj på Geocenter Møns Klint.

TourismX-projektet gennemføres i partnerskab mellem Dansk Kyst- og Naturturisme og Wonderful Copenhagen og med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet som videnspartnere.

Relaterede artikler:

Nye medlemmer i stort dansk turistsamarbejde

Ferieparker vil have grønnere profil

Danmark tjener 50 milliarder kroner på turister