Arkivfoto fra Airbnb.com

Politisk forlig om Airbnb i Danmark

Der er tirsdag indgået politisk forlig på Christiansborg om Airbnb. Aftalen betyder blandt andet et loft på 70 dage som maksimum for, hvor mange dage om året en privat bolig i Danmark kan udlejes via Airbnb.

Hotelbranchens arbejdsgiverforening, Horesta, er tilfreds med den nu indgåede aftale om regulering af korttidsudlejning via tjenester som for eksempel Airbnb. Aftalen blev indgået tirsdag eftermiddag mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og De Radikale.

”Vi har i flere år kæmpet for at sikre en fair og lige konkurrence mellem den private korttidsudlejning og det etablerede turisterhverv og glæder os over, at der nu endelig er en aftale som sætter klare rammer for privat korttidsudlejning, for eksempel via Airbnb,” siger Katia K. Østergaard, administrerende direktør i Horesta, i en pressemeddelelse.

Horesta mener, at Airbnb bidrager positivt til dansk turisme, men Horesta har i lang tid kritiseret manglende regulering og ulige konkurrencevilkår. Nu forventer Hotelbranchens arbejdsgiverforening, at regeringen indgår en aftale med Airbnb om automatisk indberetning af udlejernes lejeindtægter til SKAT.

Skatte-hul på vidt gab
”Vi ser det som centralt, at Airbnb vil foretage indberetning af udlejernes indtægter til SKAT. Dermed lukkes et hul, som har stået på vid gab i årevis, og hvor mulighederne for at tjene sorte penge har været urimeligt store,” siger Katia K. Østergaard.

Horesta er også tilfreds med, at der sættes et loft over, hvor mange dage man i Danmark årligt må udleje sin privatbolig. Modsat regeringens oprindelige udspil, hvor der blev foreslået en model uden et øvre loft, bliver der med dagens politiske forlig indført et loft på 70 dage – som de enkelte kommuner dog kan hæve til 100 dage.

”Vi havde gerne set, at grænsen var endnu lavere, men i forhold til det første udspil fra regeringen i efteråret 2017 er der blevet lyttet til erhvervet og sket et kæmpe skridt i den rigtige retning”, siger Katia K. Østergaard.

En ordentlig gulerod
Skatteminister Karsten Lauritzen siger ifølge Ritzau om det nye Airbnb-forlig: ”Det, vi har aftalt, er en ordentlig gulerod, hvis man indberetter. Og en ordentlig pisk, hvis man ikke indberetter.”

Hidtil har Airbnb i Danmark ikke indberettet, hvor mange dage og til hvilken pris boliger udlejes via dets platform. Dermed har boligejere reelt skattefrit kunne udleje boligen via den verdensomspændende portal. Skatteministeren håber, at Airbnb efter at have set aftalen vil gå med på at indberette danskernes udlejning til Skat.

Dansk Erhverv: Konkurrence på fair og lige vilkår
I kommentar understreger Dansk Erhverv, at aftalen gør ”deleøkonomiske platforme til medspillere for turismebranchen.”

Airbnb og lignende, deleøkonomiske platforme kan skaffe flere turister til Danmark. Men platformene skal reguleres, så de spiller på samme bane som resten af turismebranchen, lyder det fra Dansk Erhverv, hvorfra markedsdirektør Mette Feifer siger: ”Aftalen tager fat på at regulere de vigtigste områder. Først og fremmest skal der afregnes skat af udlejningsindtægter… Nu får vi reglerne – men hvis de skal være effektive, skal de også håndhæves.”

”Det er meget positivt, at udlejningsplatformene skal indberette udlejernes indtægter til Skat – mod at udlejerne får et skattefrit bundfradrag på 28.000 kroner,” siger Mette Feifer.

Dansk Erhverv er særlig glad for, at det fremover ikke vil være lovligt at udleje sin helårsbolig på ubestemt tid, så man i praksis driver hotelvirksomhed på ulige vilkår.

Relaterede artikler:

Airbnb i samarbejde med Wonderful Copenhagen

Husk forsikring ved udlejning via Airbnb

Minister vil undersøge bookingportaler