Så længe det knager, holder det

MANDAGSKLUMME: Ingen af de tre skandinaviske lande solgte for alvor ud af SAS-aktien. Men med baggrund i den danske udenrigsministers udtalelser om forholdet til Sverige og ånden i det nordiske samarbejde, kan det være et spørgsmål om tid.

Af Ejvind Olesen

Den veloverståede emission af SAS-aktier i begyndelsen af denne måned bragte kun marginale forskydninger i ejerforholdene i SAS. Den danske stat deltog som led i emissionen og fastholdt ejerandelen på 14,2 procent. De tre øvrige, som ikke var med, fik udvandet deres andele og sammenlagt har Danmark, Norge og Sverige nu 45,4 procent.

Knud og Alice Wallenbergs Fond er faldet marginalt (en enkelt procent) til 6,5 procent. Den øvrige fordeling er nu: Sverige, 14,8 procent, Danmark 14,2 og Norge 9,9 procent.

Hvor leder det os så hen?
Danmark bider sig fast, Sverige og Norges regeringer har meddelt, at de sælger ud, og Wallenberg har ikke meldt noget, men har altid været meget SAS tro. Deres majoritet sammen med de tre lande er væk. Til gengæld vil de med et så stort samlet stemmetal altid få deres vilje, hvis de ellers er indbyrdes enige.

Den nordiske treenighed kører fortsat et SAS, der går bedre end længe. Alligevel kan man godt begynde at tvivle lidt på, hvor længe det varer. Danmark går fuldt og helt ind for SAS og for Københavns Lufthavn. Mest nok det sidste, men de er begge i fokus hos den borgerlige regering.

Capital of Scandinavia
Sverige går ind for SAS og Arlanda Lufthavn så længe de er afhængige af hinanden, og Norge står splittet mellem SAS og deres helt eget Norwegian. Man er egentlig ligeglad med SAS, hvis Norwegian magter at overtage også den meget besværlige indenrigstrafik.

Arlandas markedsføring som ‘Capital of Scandinavia’ er ikke nogen venlig svensk handling. Og fortsat mærkeligt, at denne usandhed ikke bliver stoppet. Til at begynde med for flere år siden lo vi lidt af det. Nu er det en belastning.

Det var heller ikke venligt i følge den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen, da svenskerne efter hans opfattelse ikke støttede placeringen af EU’s lægemiddelinstitut i København, men valgte at stemme på Milano og Amsterdam.

”Sverige har svigtet Danmark og selveste ånden i det nordiske fællesskab ved ikke at støtte København. Jeg skal ikke undlade at sige, jeg er skuffet over svenskerne,” sagde den danske udenrigsminister efter afstemningen i Bruxelles. Han lagde heller ikke skjul på, at det kunne få betydning for det fremtidige samarbejde.

Har EU og lægemiddelinstituttets flytning fra London på grund af Exit da noget at gøre med luftfart? Nej, selvfølgelig ikke, men det knager flere steder og i det ellers så vellykkede samarbejde i over 70 år i SAS, kan det let slå ud i lys lue.

SAS tvunget til valg
SAS tvinges mere og mere til at vælge lufthavn mellem Kastrup og Arlanda, og samtidig give nogle smuler til Oslo Gardermoens langturstrafik og så håbe på at bevare den givtige og meget omfattende indenrigstrafik. Norge er rent geografisk et langt og besværligt land. Erhvervstrafikken er med olieprisernes fald ikke, hvad den har været ud af Norge.

Vi har været vant til, at uenigheder, blandt andet indenfor de nationale fagforeninger i SAS, ofte er blevet løst i kulisserne, men efterhånden bliver de mere og mere synlige.

Når først SAS, som det er sket i løbet af i år, går offentlig ud med kritik af Københavns Lufthavn og flytter trafik til Arlanda, som altid har presset voldsom på, og når Norwegian bliver større og større, så er det et spørgsmål, om det skandinaviske i flyselskabet holder.

Foreløbigt går det helt godt, hvilket årsregnskabet i SAS igen vil vise 12. december. Så længe SAS Danmark og Wallenberg står sammen, skal den svenske stat ingen steder. Så bliver Norge den første, der siger farvel. Nu har de allerede den mindste andel af aktiekapitalen.

Giv ånden en tanke
Den der med ‘ånden i det skandinaviske fællesskab’, som Anders Samuelsen fra Liberal Alliance nævner, skal man måske lige give en tanke.

Emissionen har ikke ramt de gamle aktionærer så hårdt som frygtet. Ved weekendlukningen kostede en SAS aktie 19,10 kroner. Aktien blev handlet op med 4,6 procent til 20,40 kroner efter det foreløbige årsregnskab 3. november og er steget 79 procent siden årsskiftet.

Relaterede artikler:

Flere tomme flysæder hos SAS

SAS-piloter i Danmark siger ja til ny overenskomst

SAS direktør: ’Nu er lufthavnen nødt til at lytte til os’