Fremgang for Cimber Air

Med millionoverskuddet er det lykkedes for Cimber Air at vende de seneste par års underskud til et plus. Underskuddet var sidste år 600.000 kr. og året før godt 69 mio. kr. Resultatforbedringen kommer på baggrund af en omsætning, der steg fra 764 mio. kr. til 887 mio. kr.

Cimber Air venter, at den positive udvikling fortsætter i indeværende regnskabsår. Indtjeningen ventes bedret, og passagervæksten ventes også at fortsætte.
”Vi ser muligheder for at etablere og flyve nye interessante ruter, som vil medvirke til at understøtte vores mål om at være en betydende deltager i den nordeuropæiske luftfartsindustri,” siger Cimber Airs administrerende direktør Jørgen Nielsen.

Selskabet har indgået forlig i en sag anlagt mod den danske stat om momsfritagelse af indenrigsflyvning. Det medfører en indtægt på 69 mio. kr., der indtægtsføres i år.

(Morgenavisen Jyllands-Posten, d. 20. september, 2007)

Skrevet af