Vi er nordisk mester i Fjernøsten

Finnair har foreløbig 10 fjernøstlige destinationer og åbner 11. i juni en rute til Seoul i Sydkorea. På ugebasis har Finnair 61 flyvninger til Asien, det antal ventes at stige til 65 efter åbningen af Seoul.Finnair flyver dagligt til seks af sine destinationer – og to gange om dagen til Bangkok i vinterperioden.Det samme gør Thai Airways fra hhv. København og Stockholm.”Finnairs flyvninger fra de nordiske lande til Fjernøsten udgør i disse måneder 74 % af alle flyvninger. Vi har betydelig vækst i Skandinavien. Antallet af passagerer til Fjernøsten er steget ca. 70 % i forhold til sidste år. Vi har kun øget sædekapaciteten ca. 30 %, så dette alene er ikke grunden til den samlede passagertilvækst,” siger Sari Fairchild, salgsdirektør for Finnair i Danmark.Globalt set stiger antallet af passagerer til Asien 6-10 % årligt, oplyser Finnair.


Skrevet af