Nye stenrev ved Sønderborg

De mange sten stammer fra motorvejsudgravninger og skal bruges til at danne kunstige stenrev, der gavner havmiljøet og vil være oplagte mål for fritidsdykkere.

Projektet er undfanget af Sønderborg Kommune og dykkerklubben Poseidon. KMG, der står for motorvejsbyggeriet, har doneret stenene, som de kommende uger lægges i depot under Alssundbroen.

Borgmester Aase Nyegaard er formand for styregruppen og ser mange perspektiver i projektet:

”Med de kunstige stenrev får vi genskabt levesteder for truede dyr, fisk og planter og vi reducerer iltsvindet i fjordene. Sammen med Poseidon vil vi gerne markedsføre Ferieregion Sønderborg som et sted, der er attraktivt for dykkere”.

Stenrev på lavt vand er sjældne i Danmark. Udnyttelse gennem mange ved stenfiskeri til havnemoler, kystsikringsanlæg og andet byggeri har reduceret udbredelsen fra mindst 34 km2 til små 0,05 km2. Stenrev rummer en mangfoldighed af dyr og planter som for eksempel muslinger, snegle, søpindsvin, søanemoner, læderkoraller og udbredte tangskove med grønne, brune og røde planter, foruden fisk, der søger føde eller beskyttelse på revet

Skrevet af Flemming Juul