SJ 3000-tog fra SJ. (Foto: SJ AB | Facebook.com | PR)

Stor svensk glæde over jernbanebeslutning fra EU

Der er flere fordele i udsigten til, at jernbanestrækningen mellem Oslo og Stockholm bliver en del af den vigtige transportkorridor mellem Skandinavien og Middelhavet, lyder det fra svensk aktør.

En tidlig julegave. Sådan beskriver selskabet Oslo-Sthlm 2.55 nyheden om, at jernbanestrækningen mellem Oslo og Stockholm nu skrives ind i den forordning, der styrer udviklingen af det transeuropæiske transportnet kaldet TEN-T.

Det er en forhandlingsrække, der har fundet sted mellem medlemslandene i EU samt Europa-Parlamentet og som blev afsluttet den 18. december, som resulterede i beslutningen om, at strækningen fremover bliver en del af transportkorridoren Skandinavien-Middelhavet.

Næsten alle nordiske hovedstæder er direkte forbundet med hinanden via korridoren, men hidtil har hele strækningen mellem henholdsvis den norske og den svenske hovedstad ikke været med, selvom det har været et ønske fra regeringerne i begge lande.

Mulighederne øges betragteligt
Formålet med det transeuropæiske transportnet er, at der skal udvikles et velfungerende netværk af infrastruktur på tværs af Europa, der kan benyttes til forskellige former for transport. Det gælder også til såkaldte tredjelande såsom Norge, der ikke er medlem af EU.

”Det er en meget vigtig udmelding,” siger administrerende direktør Jonas Karlsson fra Oslo-Sthlm 2.55, der er et selskab ejet af Karlstad Kommune, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro Län, Västerås Stad samt Örebro Kommune.

Oslo-Sthlm 2.55 er sat i verden for at arbejde for ​​bedre togtrafik mellem Oslo og Stockholm samt på strækningerne derimellem, og det bidrager tilretningen af TEN-T-forordningen til, lyder det fra direktøren.

”Det betyder, at mulighederne for EU-støtte øges betragteligt, og at der stikkes krav til, at strækningen skal leve op til en højere standard. Det er en logisk ændring. Ruten burde være udpeget tidligere, men med den ændrede sikkerhedssituation i Europa samt Sveriges ansøgning om medlemskab i NATO er den blevet endnu vigtigere.”

Mangler at blive formelt vedtaget
Ifølge Jonas Karlsson er timingen for anerkendelsen af betydningen af jernbanen rigtig, da man for øjeblikket arbejder henimod at forstærke visse dele af de eksisterende spor samt nedbringe rejsetiden fra de nuværende fem timer til under tre timer ved at tilføje en jernbanestrækning mellem byerne Örebro og Kristinehamn.

Derudover undersøger selskabet muligheden for på sigt at kunne finansiere en ny jernbane mellem Norge og Sverige, fortæller den administrerende direktør, der samtidig påpeger, at trods parterne er enige om at udpege Oslo-Stockholm som en europæisk transportkorridor, er man ikke helt i mål endnu.

”Formelt set skal beslutningen vedtages i både Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet til foråret, men budskabet er, at alle er enige om det nye TEN-T-forordning, hvilket i praksis betyder, at det er afgjort.”


Relaterede artikler:

SJ fortsætter dagligt nattog via København til Berlin

Genoptager togtrafikken mellem Stockholm og Oslo

Sverige vil køre højhastighedstog til Oslo