DFDS-færgen Crown of Scandinavia - der i dag hedder Crown Seaways - ved Vippetangen i Oslo. (Foto: Tore Sætre | Wikimedia | CC BY-SA 4.0 DEED)

Vil samle danske og tyske færger i fælles terminal

Flere placeringer i Oslo Havn er i spil til at skulle danne rammen om ny færgeterminal, som kan betjene både DFDS’ rejsende fra Danmark samt Color Lines passagerer på Kiel-overfarten.

I en ny undersøgelse konkluderes det, at det både giver økonomisk mening og vil være mest skånsomt for miljøet, hvis man vælger det område, der kaldes Vippetangen, som placering for en ny fælles færgeterminal for DFDS og Color Line.

Hvis færgerne fra København og Kiel samles i en fælles terminal her, vil passagererne fra Danmark og Tyskland desuden have nemt ved at komme ind til centrum af den norske hovedstad og de attraktioner, som man ønsker at turister skal besøge.

Det fortæller Oslo Havn på baggrund af undersøgelsen, der er blevet udarbejdet af konsulenthuset Asplan Viak på foranledning af Hav Eiendom, som er et datterselskab til netop havnen. Selskabet er i øjeblikket i færd med at puste nyt liv i en del havneområder gennem udviklingsprojektet ’Fjordbyen’.

”Fjordbyen vil have gavn af, at færgerne samles ved Vippetangen,” udtaler Oslo Havns plan- og udviklingsdirektør Espen Dag Rydland.

Vurderes dårligere for miljøet
Under arbejdet med undersøgelsen har Asplan Viak ligeledes vurderet, hvad fordele og ulemper ville være, hvis man valgte at etablere en samlet terminal for færgerne ved kajanlægget Kongshavn, der ligger lidt mere sydligt end Vippetangen.

Meldingen er dog, at de faktiske forhold i havnen betyder, at det ville betyde et større klimaaftryk, ligesom undersøgelsen også peger på, at det vil have en større negativ påvirkning på diversiteten i naturen. Det fortæller Heidi Neilson, der er afdelingsleder for Plan og Miljø ved Oslo Havn.

”Emissionerne vurderes at blive op til 19 gange højere, hvis det ender med, at Kongshavn bliver valgt som placering for en ny færgeterminal.”

Øjner gevinst ved at opføre boliger
DFDS benytter allerede havnen på Vippetangen, og det vurderes derfor, at det burde være relativt ligetil at finde plads til Color Line. En af bekymringerne er udfordringer som følge af øget trafik, men det ventes at kunne løses ved at indføre flere tiltag, som kan bidrage til at undgå kødannelse.

Hvis Color Line flytter fra den nuværende terminal bliver det desuden muligt at opføre et nyt boligområde i havneområdet Filipstad, hvor rederiet ligger i dag.

Et sådant projekt vil potentielt bestå af op mod 1.400 boliger, hvor beboerne grundet placeringen vil have kort vej til centrum, og det anslås at kunne have en samfundsøkonomisk værdi på op mod seks milliarder norske kroner (3,8 milliarder danske kroner), oplyser Oslo Havn.

Det bliver i sidste ende op til bystyret i den norske hovedstad at træffe afgørelse om, hvor en kommende fælles færgeterminal skal placeres.


Relaterede artikler:

DFDS indhenter stor forsinkelse efter stormuheld

Flere DFDS-passagerer end for et år siden

Stort dansk bidrag til omsætningsrekord i Color Line