Kun få lande er lige nu åbne for danske rejsende, for eksempel Cypern, Grækenland, Norge, Sverige og Tyskland. Resten er orange: ikke-nødvendige turistrejser frarådes. Dette gælder dog ikke erhvervsrejser. Arkivpressefoto fra lufthavnen i München.

Danskerne kan kun rejse til fem lande

Syv lande bliver orange i de opdaterede danske rejsevejledninger: Bulgarien, Italien, Liechtenstein, Litauen, Polen, San Marino og Vatikanet. Stadig ikke regionale rejsevejledninger.

Udenrigsministeriet opdaterer hver torsdag sine rejsevejledninger for EU/Schengen-landene samt Storbritannien (England, Nordirland, Skotland og Wales) på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut.

Med torsdagens opgørelse kan danskerne i princippet nu kun rejse til fem lande: Cypern, Grækenland, Norge, dele af Sverige og Tyskland. Resten er orange: ikke-nødvendige turistrejser frarådes. Dette gælder dog ikke erhvervsrejser.

Det blev heller ikke i dag, at Udenrigsministeriet kom med de længe efterspurgte regionale rejsevejledninger for de primære rejselande i Europa. Eksisterede de, så kunne danskerne for eksempel rejse til de portugisiske øer Azorerne, Madeira og naboøen Porto Santo. Hér er smittetallene lavere end i Danmark. Det er tallene endnu ikke for Kanarieøerne.

Den danske grænse for smittetallene er 30 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage.

Så i denne uge tilføjer Udenrigsministeriet disse lande på grund af for høje smittetal: Bulgarien (33,6), Italien (39,9), Liechtenstein (40,3), Litauen (31,4), Polen (54,7), San Marino (36,2) og Vatikanet (429,4). Dermed er de på listen over lande, hvortil alle ikke-nødvendige rejser frarådes på grund af et for højt antal smittede på baggrund af tallene fra SSI. Litauen var i forvejen orange på grund af karantænekrav mod indrejsende fra Danmark.

Fraråder turistrejser til disse lande
Inden for EU/Schengenlandene og Storbritannien fraråder Udenrigsministeriet nu efter torsdagens opdatering alle ikke-nødvendige rejser til:

Andorra, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovenien, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Ungarn, Vatikanet og Østrig på grund af smittetallene.

Mens Udenrigsministeriet ikke vil udarbejde regionale rejsevejledninger for lande udenfor Norden, så kan det godt lade sig gøre indenfor Norden.

Som følge af andre landes indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark, fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til Estland, Finland og Letland. Derudover frarådes alle ikke-nødvendige rejser til Belgien, Irland, Island, Litauen, Nederlandene, Schweiz, Storbritannien og Ungarn på grund af både et for højt smittetal kombineret med indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark.

Stadig OK med rejser til Skåne
I sidste uge blev den nordiske mekanisme aktiveret for Sverige, hvor der bruges en regional model, så regioner i landet med smittetal under 30 fortsat holdes åbne (gul). I denne uge frarådes rejser til yderligere fire svenske regioner: Dalarna, Gotland, Jönköping og Östergötland på grund af smittetallene.

Øresundsregionen med Skåne vil fortsat være åben, ligesom blandt andet Västra Götaland med Göteborg vil være det.

Stadigt åbent for flere lande udenfor Europa
Udenrigsministeriets rejsevejledninger for tredjelande opdateres på baggrund af EU’s liste over lande uden for EU- og Schengen-området, som det kan overvejes at åbne for, fordi de lever op til fastsatte COVID-19 kriterier for indrejse til EU.

EU’s landeliste opdateres hver 14. dag. Resultatet af EU’s seneste gennemgang har ikke medført ændringer, og der er således hverken tilføjet eller fjernet lande på listen, oplyser UM.

EU’s liste udenfor Europa omfatter: Australien, Canada, Georgien, Japan, New Zealand, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunesien og Uruguay.

Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger for landene på EU’s liste er dog fortsat orange (alle ikke-nødvendige turistrejser frarådes). Det skyldes enten, at de pågældende lande har indrejserestriktioner for danske rejsende, eller fordi danske myndigheder vurderer, at der ud fra et forsigtighedsprincip ikke kan åbnes af sundhedsmæssige årsager, skriver Udenrigsministeriet.

Relaterede artikler:

DRF: EU gør ikke nok for at genoprette tillid til rejser

Endnu fire EU-lande bliver formentlig orange

Første sager om corona-aflysninger i ankenævnet