Der er omkring 220.000 feriehuse i Danmark, men kun cirka 40.000 udlejes på en måde så de indgår i de officielle statistikker. Her er arkivfoto fra VisitDenmark fra Henne Strand ved den jyske vestkyst.

Det klager lejere af feriehuse mest over

Dårlig lugt, en beskidt terrasse, mug i brusekabinen og beskidte havemøbler. Klager over mangelfuld rengøring af sommerhuse fylder mest hos Ankenævnet for Feriehusudlejning.

Er sommerens feriehus dårligt rengjort ved ankomsten, så er det vigtigt, at forbrugerne giver udlejeren mulighed for at rette op på den mangelfulde rengøring, lyder det fra Ankenævnet for Feriehusudlejning.

”Det er selvfølgelig utilfredsstillende, hvis sommerhuset ikke er rengjort ordentligt ved ankomsten. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er så ubeboeligt, at man straks kan hæve lejemålet og få sine penge igen. Kontakt i stedet udlejeren, og giv denne mulighed for at løse problemet,” siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann, i en pressemeddelelse.

I en sag fra Ankenævnet for Feriehusudlejning havde en forbruger lejet et sommerhus på Bornholm. Ifølge forbrugeren var der ved ankomsten mange edderkopper i feriehuset, og da udlejeren først kunne hjælpe to dage efter, var forbrugeren flyttet på hotel den anden nat. Forbrugeren krævede at blive flyttet til et andet sommerhus, men det afviste udlejeren. Derfor afleverede forbrugeren nøglerne og forlod Bornholm.

Ankenævnet for Feriehusudlejning vurderede, at forbrugeren ikke havde givet udlejeren mulighed for at rette op på manglerne, før forbrugeren hævede lejemålet. Derfor fik forbrugeren ikke medhold i sit krav om at få tilbagebetalt lejebeløb, depositum samt udgifter til hotel.

”Det er vigtigt, at udlejeren får mulighed for at rette op på den mangelfulde rengøring. Giver man ikke udlejeren mulighed for det, risikerer man som lejer at stå dårligt i en klagesag,” siger Susanne Aamann.

Plettede madrasser
I en anden sag vurderede Ankenævnet for Feriehusudlejning, at feriehuset var behæftet med væsentlige mangler. Madrasserne var plettede, fryseren var tilfrosset og fliser i poolområdet var brudte. Da udlejeren ikke kunne hjælpe med at løse problemet med det samme, kunne forbrugeren hæve lejemålet og få tilbagebetalt lejebeløbet, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

”Er der tale om en mindre mangel, kan man have ret til et afslag i prisen, mens væsentlige mangler kan give ret til at hæve købet,” siger Susanne Aamann.

På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, er der blandt andet informationer om forbrugerens rettigheder ved mangler ved feriehuset, og hvordan der klages.

Hvad kan der klages over?
Ankenævnet for Feriehusudlejning har samlet en række typiske punkter, som lejere af feriehuse klager over:

Er man utilfreds med rengøringen, skal man klage til udlejeren med det samme. Udlejeren skal have mulighed for at rette fejlen. Husk at sikre dokumentation for, at man har forsøgt at kontakte udlejeren om manglerne, for eksempel en mail.

Er det ikke muligt for udlejeren at udbedre manglerne inden for rimelig tid, kan udlejeren tilbyde lejeren et andet hus i samme standard som det, der er lejet.

Vær varsom med selv at leje et andet hus. Viser det sig senere, at man ikke var berettiget til at opsige det første lejemål, kan man komme til at betale to gange leje.

Relaterede artikler:

Stor vækst i dansk kystturisme

Flere danskere holder sommerferie i Danmark

Indisk hotelkæde køber DanCenter og Danland