ForSea bruger i stigende grad el som drivmiddel på flere af sine færger mellem Helsingør og Helsingborg. PR-foto fra ForSea.

Mindskede madspild og CO2-udledninger sidste år

En række af ForSeas initiativer har været medvirkende til at trække færgerederiet i en grønnere retning. Det viser en bæredygtighedsrapport, som netop er blevet offentliggjort.  

Rederiet ForSea står for færgeoverfarten mellem den danske by Helsingør og Helsingborg i Sverige. Selskabet har netop fremlagt en bæredygtighedsrapport for 2021, hvor det opsummerer de fremskridt, der blev gjort i løbet af sidste år.

Rederiet arbejder nemlig på at nedbringe klimaaftrykket ved sejladserne og samtidig forsøger man at skabe gode rammer for de ansatte. Ifølge ForSea selv er det overordnede mål, at ”drive en bæredygtig forretning med mindst mulig miljøpåvirkning”.

Det har blandt andet resulteret i, at en af de fem færger, der benyttes på overfarten, er blevet omdannet til batteridrift, mens arbejdet er i gang på en anden af færgerne.

Det er færgen ved navn Aurora, der allerede sejler på batterier. Det har den gjort siden 2018, oplyser ForSea. Sidste år blev 92,5 procent af færgens ture foretaget ved hjælp af batterierne. Konkret betød det, at der blev udledt 54 procent eller 20.500 ton mindre CO2, end hvis den havde benyttet motorerne.

Batterier batter i energiregnskabet
Omstillingen til batteridrift har ikke blot mindsket CO2-udledningerne, men det har også nedsat energiforbruget på overfarterne med Aurora. Det skyldes, at batterierne er mere effektive end de dieselmotorer, der ellers benyttes.

Det har haft den konsekvens, at ForSea i 2021 mindskede energiforbruget med 42 procent, når man sammenligner med 2016, som benyttes som basisår for udregningerne, samt 19 procent i forhold til 2020. Det tal ser desuden ud til at stige i løbet af i år, lyder det.

”Når vi kombinerer al reduktion af CO2 i virksomheden, hvor investeringen i ny batteripakke på færgen Tycho Brahe også er medtaget, peger vores prognoser for 2022 på at den totale CO2-reduktion bliver 70 procent, sammenlignet med basisåret 2016. Nominelt betyder det en reduktion fra 37.800 ton CO2 i 2016 til blot 11.000 ton i 2022. Det er en reduktion på 26.800 ton,” siger koncernchef Kristian Durhuus fra ForSea.

Gør op med madspild
På rederiets færger findes der både restauranter og caféer, hvor der i løbet af sidste år blev solgt i alt ti ton fisk, to ton oksefilet og 91.854 røde pølser, fortæller ForSea. I denne del af forretningen har rederiet fokus rettet mod fire områder for at højne bæredygtigheden.

Det drejer sig om mindskning af madspild, brug af certificeret mad, reducering af klimapåvirkningen samt at benytte bæredygtigt fisk og skaldyr. Det har blandt andet betydet, at ForSea siden 2020 udelukkende har serveret 100 procent certificeret fisk og skaldyr ombord, lyder det.

Herudover arbejder ForSea målrettet med at reducere madspild, hvilket betød, at spildet per passager faldt med 11,5 procent sidste år. Eventuelt affald bliver sorteret og sendt til virksomheden OX2, hvor det omdannes til biogas og gødning.

Siden indsatsen gik i gang i 2017, er klimabelastningen per kilo mad desuden faldet med i alt 31 procent. Sidste år faldt spildet per passager med 11,5 procent, udtaler ForSea.

I 2021 transporterede rederiet 3,9 millioner passagerer sammenlignet med 3,5 millioner året før. ForSea fortæller desuden, at 450.101 lastbiler krydsede Øresund med rederiet sidste år, hvilket er lig med en reduktion af CO2-udledningen med 14.287 ton baseret på antallet af kørte kilometer, hvis lastbilerne ikke havde taget færgen.

Relaterede artikler:

Færgerederi forventer fortsat stigende passagertal

Bæredygtighed er et konkurrenceparameter

Bæredygtighed bliver stadig vigtigere for turismen