Nordsjælland med blandt andet sine dejlige kyststrækninger, her er det Tisvildeleje, tiltrækker stadig flere turister. Foto for VisitNordsjælland: Klaus Bentzen.

Nordsjælland klar med ny turismestrategi

Med fokus på ”Den værdiskabende Gæst” er Nordsjællands klar med ny turismestrategi. Samarbejdet fortsætter med at se stigninger i overnattende gæster samt endagsbesøgende.

“Alene sidste år havde vi 1,4 millioner kommercielle overnatninger i Nordsjælland – alt fra hoteller, camping og lystbåde,” siger direktør for VisitNordsjælland, Annette Sørensen, til STANDBY.dk

Annette Sørensen, direktør for turismesamarbejdet i VisitNordsjælland. Pressefoto.

Der er ingen konkrete tal for det samlede antal turister sidste år i Nordsjælland – disse kommer i VisitDenmarks turismeregnskab, der ikke udgives hvert år.

”Men vi spørger hoteller, overnatningssteder og attraktioner i vores region, hvordan det går – og meldingerne ser fornuftige ud med stigninger i besøgs- og overnatningstal,” siger Annette Sørensen og tilføjer:

”Vi havde sidste år stigning i kommercielle overnatninger på 2,9 procent, hvilket var over landsgennemsnittet. Omvendt ved vi ikke, hvor stor en stigning vi formentlig har haft i endagsturister, for eksempel fra krydstogtskibene i Københavns Havn. Her kommer turisterne blandt andet for at se Kongernes Nordsjælland med for eksempel Fredensborg og Kronborg.”

Fem milliarder i turismeomsætning
Turismen i Nordsjælland giver en omsætning på over fem milliarder kroner om året – tallet dækker alt fra hotelovernatninger, restaurantbesøg, møder og konferencer til den anslåede relaterede omsætning ved for eksempel håndværkere der reparerer sommerhuse.

VisitNordsjællands største attraktioner tæller Kronborg, Fredensborg Slot, kunstmuseet Louisiana, Esrum Kloster, Hundested Havn og badebyer som Hornbæk og Gilleleje.

Indenfor MICE-området samarbejdes der også i Nordsjælland gennem konceptet Unikke Mødesteder, hvor udbyderne henviser til hinanden for at tiltrække så megen forretning som muligt.

Samarbejde gennem 10 år
VisitNordsjælland, der er et samarbejde gennem ti år mellem de fem kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød har også samarbejde med turismeaktører, kulturinstitutioner og samarbejdspartnere som Wonderful Copenhagen, VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og Danske Destinationer.

Nordsjællands nye treårige turismestrategi er med ”Den værdiskabende gæst” i centrum under overskriften ”Mod nye tider”.

Strategien tager højde for den digitale revolution, nye kommunikationsplatforme, platformsøkonomi og regeringens ønske om at se den kommunale turismefremmeindsats samlet i færre destinationsselskaber.

”Vi vil være Danmarks dygtigste destinationsselskab, der med solid lokal forankring og globalt udsyn udvikler og markedsfører Kongernes Nordsjælland til gavn for erhverv, borgere og turister,” siger Annette Sørensen i en pressemeddelelse fra VisitNordsjælland, hvor hun tilføjer:

”VisitNordsjælland arbejder på tværs af kommunegrænser, brancher, aktørernes og egne interesser. Vores målsætning er at være et destinationsselskab på forkant med turismeudviklingen og som varetager lokalmiljøets interesser, tænker bæredygtighed og har et globalt udsyn. Vi skal også have modet til at prioritere de gæster og indsatser, der giver størst værdi for destinationen.”

Den værdiskabende gæst
Ifølge VisitNordsjælland er de mest værdiskabende gæster typer det er mere hensigtsmæssigt at satse på rent strategisk økonomisk. Hidtil har danske turismedestinationer kigget på omsætning, overnatningstal og skatteprovenu, som de gængse måleenheder for turisme.

Men hvad er en værdiskabende gæst, spørges der i pressemeddelelsen – og svaret lyder: ”Der findes ikke noget endeligt facit, men VisitNordsjælland har forsøgt at beregne afkastet for forskellige typer gæster. Den nye måleenhed udgøres af 15 værdiskabende målepunkter baseret på attraktionskraft.”

Beregningen viser, hedder det videre, at for eksempel  mødeturister og sommerhusejere, der rent døgnforbrugsmæssigt ligger i hver sin ende af skalaen, begge har høj værdi for destinationen.

Mødegæsterne har et højt døgnforbrug, men scorer lavt på ”lokalt engagement” og ”investering i stedet”, hvorimod sommerhusejere ikke har noget højt døgnforbrug, men er gode ambassadører og har en høj værdi i forhold til ”konvertering af gæster til borgere”. Udenlandske feriegæster, som tit formodes at have et højt døgnforbrug, ligger lavt når det handler om ”investering i stedet”.

Samtidig har endagsdagsgæster betydelig værdi for en destination tæt på København og Københavns Lufthavn, lyder noget af analysen fra VisitNordsjælland.

Relaterede artikler:

Brancheforeninger har Turismepolitisk Topmøde

Stadig flere møder i Nordsjælland

Nye medlemmer i stort dansk turistsamarbejde