Kostbar fejl af topadvokat

Cimber-SterlingTorsdag i sidste uge var ingen god dag for advokat Peter Carlstedt Nørtved og hans arbejdsgiver, det prestigefyldte advokatfirma Gorrissen Federspiel.

Lige inden vinterferien besluttede Højesteret nemlig, at en række danske og udenlandske flyfirmaer ikke får lov til at anke en landsretsdom. Årsag er, at Peter Carlstedt Nørtved havde indleveret anken til Højesteret én dag for sent, skriver business.dk.

Sidste sommer vandt konkursboet efter Cimber Sterling en sag i Vestre Landsret. Det drejede sig om hvem, der ejede nogle leasede flymotorer, som sad i Cimber Sterlings fly, da selskabet gik konkurs i 2012. De pågældende syv motorer har en værdi på ca. 40 millioner kroner.

Leasingselskaberne mente, at motorerne tilhørte dem, mens konkursboet mente, at motorerne tilhørte konkursboet. Landsrettens dom gik leasingselskaberne imod.

I november 2015 gav Procesbevillingsnævnet så leasingselskaberne lov til at anke dommen til Højesteret. Men så gik det galt for advokat Peter Carlstedt Nørtved og Gorrissen Federspiel. En anke til Højesteret skal indleveres senest fire uger efter, at Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til anken. Men en ekspeditionsfejl betød, at anken landede hos Højesteret én dag for sent.

Højesteret kan tillade en anke, selv om ankefristen er overskredet. Men Højesteret fandt ikke, at der forelå særlige omstændigheder, og derfor tillod retten ikke anken.

Det er leasingselskaberne, herunder Nordic Aviation Capital i Billund, bestemt ikke glade for. De har forklaret Højesteret, at sagen har betydning for dansk luftfart, fordi flyselskaber i fremtiden får meget vanskeligt ved at leje flymotorer til erstatning for motorer, der skal til reparation. Det skyldes, at udlejerne af flymotorer nu risikerer at fortabe ejendomsretten til deres motorer, hvis lejeren går konkurs, som Cimber Sterling.

Billund-selskabet Nordic Aviation Capital (NAC) står til at miste et tocifret millionbeløb.

Gorrissen Federspiels managing partner Tomas Haagen: ”Vi har over for klienterne påtaget os ansvaret for fejlen, og sagen er anmeldt til vores forsikringsselskab”.