Afgørelser om coronaaflysninger står ved magt

Forbrugerklagenævnet traf først på sommeren afgørelser i sager om coronaaflyste flyrejser, og disse afgørelser er nu blevet stadfæstet, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Da coronapandemien ramte for halvandet år siden, satte det en brat stopper for mange flyrejser.

Mennesker verden over kunne alligevel ikke tage på ferie i udlandet, og mange danskere måtte vinke farvel til eventyr og afslapning på fremmed jord.

I den forbindelse blev der rejst en række sager, og i begyndelsen af sommeren i år traf Forbrugerklagenævnet afgørelse i flere principielle sager om aflyste flyrejser under coronapandemien. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser nu, at fristen for indsigelse er udløbet, så afgørelserne står dermed ved magt.

Fire sager er blevet afgjort af Forbrugerklagenævnet, og sagerne drejer sig om, at danske forbrugere har afbestilt deres flyrejse på grund af corona. Afgørelserne er sket ud fra de konkrete omstændigheder i hver enkelt sag, og de kan danne grundlag for andre sager. Afgørelserne kan dog ikke nødvendigvis føres direkte over til andre sager, lyder det.

Afgørelser afhænger af flere forhold
Afgørelserne af sagerne om corona-aflyste flyrejser handler blandt andet om, hvorvidt forbrugerne kan kræve at få udbetalt værdien af en voucher, og hvad forbrugernes rettigheder er, når de selv afbestiller en flyrejse.

”Forbrugerklagenævnets afgørelser viser, at forbrugernes muligheder for at få deres penge retur, når de selv aflyser flyrejsen som følge af coronasituationen, afhænger af flere forhold. Blandt andet billettypen, hvad der blev aftalt ved købet, og hvilke oplysninger forbrugerne har fået fra flyselskabet,” siger Lars Arent, leder af Forbruger Europa i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

”Forbrugerklagenævnet har i ingen af sagerne vurderet, at der var tale om force majeure, så forbrugerne kunne ikke få deres penge tilbage af den grund. Nævnet har i sin vurdering blandt andet lagt vægt på, hvad Udenrigsministeriet havde meldt ud, da forbrugerne aflyste deres fly.”

Blandt de fire konkrete sager, der omtales her, blev der både givet medhold og ikke-medhold. En forbruger fik medhold i sag om en voucher, og en anden forbruger fik medhold i sag om en mail fra et flyselskab. I de to øvrige sager fik forbrugerne ikke medhold omkring afbestilling af flybilletter.

50 klagesager siden marts 2020
På sin offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen uvildig information om regler og rettigheder på forbrugerområdet. Der informeres blandt andet om, hvilken betydning Udenrigsministeriets rejsevejledninger og risikoen for coronasmite har for dem, der måtte have købt en flyrejse.

”Hvis det er flyselskabet, som aflyser flyafgangen, har forbrugerne ifølge EU-regler som udgangspunkt krav på at få pengene tilbage, når de flyver fra et EU-land som for eksempel Danmark. Det samme gælder ikke, hvis forbrugeren selv aflyser flyrejsen,” forklarer Lars Arent.

Siden 11. marts 2020 – altså siden pandemiens begyndelse – har Forbrugerklagenævnet oprettet cirka 50 sager med klager over aflyste og forsinkede flyrejser. Nævnet er i stand til at behandle klager over danske flyselskaber og udenlandske flyselskaber, der har kontor på dansk grund.

 

Relaterede artikler:

Rekordmange forbrugerklager over rejsebranchen

Forbruger tabte sag om corona-aflyst ferie i udlandet

Ankenævn støtter forbrugere ved coronaaflysninger